Heritage Hotels Polska partnerem Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o pamięć”

Heritage Hotels Polska został partnerem Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o pamięć”. Triada obejmuje trzy biegi historyczne – Bieg Konstytucji 3 Maja, Bieg Powstania Warszawskiego oraz Bieg Niepodległości. Organizatorem cyklu  jest Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Uczestnicy najbliższego Biegu Konstytucji 3 Maja biegną dla chorych na mukowiscydozę. Włączając się w te działania Heritage Hotels Polska zorganizował konkurs dla wszystkich uczestników biegów „Zabiegaj o Pamięć” w którym można wygrać NOCLEG W JEDNYM Z HOTELI HISTORYCZNYCH.

Read more ...

Spotkanie Fundatorów i Gości w Zamku Lubliniec 30-31.03.2015

W dniach 30-31marca 2015 w Zamku Lubliniec miało miejsce kolejne spotkanie Fundacji Hoteli Historycznych.

Fundatorzy przyjęli katalog 10 wartości, które podzielają i którymi będą się kierować w swojej codziennej działalności wszystkie obiekty programu Heritage Hotels Poland. Każdy z obiektów z osobna i wszyscy razem:

Read more ...

Pierwszy, wspólny materiał promocyjny

W pierwszym, marcowym wydaniu tygodnika WPROST ukazał się materiał promocyjny inaugurujący działalność programu Heritage Hotels Poland.

Materiał ukazał się w ramach kontynuacji cyklu wydawniczego tygodnika Wprost „Hotel na Medal” , w drugiej jego części pt. „Hotele historyczne”. Materiał merytoryczny tej części cyklu zaadresowany jest do potencjalnych gości Hoteli, którzy cenią sobie odpoczynek w ekskluzywnych wnętrzach, tchnących duchem przeszłości.

Uruchomienie programu Heritage Hotels Poland

Z dniem 2 marca br. został uruchomiony został program marketingowy „Heritage Hotels Poland”, zawiązany z inicjatywą podejmującą sieciowy marketing hoteli działających w obiektach zabytkowych. Głównym celem programu jest zagospodarowanie tego szczególnego segmentu turystyki w Polsce, jak również popularyzacja historii naszego kraju.

Historyczne Hotele, na całym świecie, a zwłaszcza w Europie przyciągają wyjątkowego klienta, który poszukuje nie tylko komfortu i odpoczynku, ale również jest zainteresowany poznaniem kultury i historii danego kraju. Wizyta w obiektach historycznych pozwala gościom przenieść się na czas pobytu w inną epokę, w pewnym sensie dotknąć i posmakować czasów opisywanych np. przez Henryka Sienkiewicza, czy Adama Mickiewicza.

Powołanie Fundacji Hotele Historyczne

W Krakowie w dniu 13.01.2015 powołana został Fundacja Hotele Historyczne. Fundację utworzyli właściciele 16 obiektów zabytkowych z różnych regionów Polski. Inicjatywa powołania fundacji zrodziła się w gronie członków i sympatyków Stowarzyszenia „Hotele Historyczne w Polsce”. Z pośród fundatorów został wyłoniony 5-osobowy zarząd, z prezesem w osobie Jerzego Donimirskiego, współzałożyciela i prezesa Stowarzyszenia HHP w pierwszych latach jego istnienia 2008 -2011.