II Zjazd Heritage Hotels Poland

W dniach 23-24 listopada 2015  w Hotelu Polskim w Krakowie odbył się II Zjazd Fundacji Hoteli Historycznych połączony z Walnym Zgromadzeniem Fundacji. Bogaty program zjazdu łączył dwa niezależne programy. Pierwszy przeznaczony był dla Fundatorów, program drugiego przygotowany został w formie szkolenia dla Służb Recepcyjnych i Marketingowych hoteli biorących udział w programie Heritage Hotels Poland.

W dniach 23-24 listopada 2015  w Hotelu Polskim w Krakowie odbył się II Zjazd Fundacji Hoteli Historycznych połączony z Walnym Zgromadzeniem Fundacji. Bogaty program zjazdu łączył dwa niezależne programy. Pierwszy przeznaczony był dla Fundatorów, program drugiego przygotowany został w formie szkolenia dla Służb Recepcyjnych i Marketingowych hoteli biorących udział w programie Heritage Hotels Poland.

W trakcie zjazdu w gronie członków fundacji powitane zostały dwa kolejne obiekty historyczne, natomiast dotychczasowi Członkowie otrzymali  certyfikaty  uzyskanego statusu Gold, Silver lub Bronze Wewnętrznego Systemu Kategoryzacji. Każdy obiekt grupy Heritage podlega bowiem corocznej procedurze audytu opartego o metodę „mystery client”. W trakcie audytu oceniany jest cały proces sprzedaży i realizacji usług.

Dodatkowo obiekt może uzyskać wyróżniki jakości:

  • Widelec – wyjątkowość restauracji,
  • Kieliszek – wyjątkowość win, alkoholi, piwa,
  • SPA – wyjątkowość SPA,
  • Kot/Pies – hotel przyjazny zwierzętom,
  • Dziecko – hotel przyjazny rodzinom z dziećmi,
  • Ucho – hotel położony w strefie ciszy.

Gościem specjalnym, który wraz z Zarządem wręczał certyfikaty był Mikołaj Rey,  potomek ojca naszej literatury Mikołaja Reja i jednocześnie właściciel zamku Montrésor, który od 160 lat należy do polskiej arystokracji.

Blok szkoleniowy dla Służb Recepcyjnych i Marketingowych obejmował praktyczne aspekty związane rolą Recepcji w sprzedaży i marketingu usług w obiektach w Sieci Heritage Holets Poland oraz praktyczny warsztat z profesjonalnym  trenerem i coachem Markiem Skałą.  Na zakończenie pierwszego dnia, w formie nieformalnego konkursu, nastąpiła prezentacja standardów odzieżowych naszych hoteli. Konkurs miał na celu wypracowanie najlepszego rozwiązania służącego promocji spójnego wizerunku Hoteli Heritage.

W trakcie zjazdu przyjęty także został program działań na następne półrocze oraz harmonogram spotkań merytorycznych i szkoleniowych.